• توجه : ثبت نام سرويس دبيرستان شهيد صادقي رو به اتمام مي باشد. آخرين مهلت شنبه 15 شهريور است.

 

  

                                                          فصل پنجم      فصل ششم      فصل هفتم      فصل هشتم

 

 

  • جلسه راهنمايي و مشاوره ي انتخاب رشته دانشگاهي روز چهارشنبه 15 مرداد ساعت 17 تا 19 در سالن دبيرستان شهيد صادقي برگزار مي شود. ادامه ي مطلب ...