• برگزاري مسابقه ي كتابخواني به مناسبت بزرگداشت هفته ي پيوند اوليا و مربيان و روز خانواده  ادامه ي مطلب ...
  • نتيجه انتخابات انجمن اولياء و مربيان دبيرستان شهيدصادقي  ادامه مطلب...
  • اولين جلسه مجمع عمومي انجمن اوليا و مربيان روز دوشنبه 14 مهر 93 در سالن دبيرستان شهيد صادقي برگزار شد ادامه ي مطلب....

 

انتخابات انجمن اولياء و مربيان

  • كلاس هاي فوق برنامه روز شنبه 12 مهر تشكيل نمي شود.

 

  • توجه : ثبت نام سرويس دبيرستان شهيد صادقي رو به اتمام مي باشد. آخرين مهلت شنبه 15 شهريور است.

 

  

                                                          فصل پنجم      فصل ششم      فصل هفتم      فصل هشتم

 

 

  • جلسه راهنمايي و مشاوره ي انتخاب رشته دانشگاهي روز چهارشنبه 15 مرداد ساعت 17 تا 19 در سالن دبيرستان شهيد صادقي برگزار مي شود. ادامه ي مطلب ...